Fair Coop

Created 3 Campaigns

Fair Coop, The Earth cooperative for a fair economy. Launched september 17th

FairFunds of FairCoop

FairCoop, la cooperativa de la Terra per l’equitat econòmica

La campanya sostinguda a Coopfunding, per alimentar els fons de la Fair Coop destinats a una acció de redistribució de recursos per empoderar a projectes tant a escala local com global. Mitjançant aquesta campanya Fair Coop facilita al mateix temps a qualsevol individuo iniciar un compte d’estalvi en FairCoins a través del projecte FairSaving

  • 2% Finançat
  • 1.600,00€ Finançat