Baladre, trenta anys de lluita pels drets de les persones. Renda bàsica de les iguals, ja!

Per Baladre

Què és Baladre?

Baladre és una coordinació de col·lectius i persones de tot l’Estat espanyol així com del con sud–Americà amb diferents sensibilitats, però una voluntat comuna: la denúncia i la lluita contra la desigualtat, l’empobriment i l’exclusió en qualsevol de les seues formes. Treballem en lluites socials tant a nivell local com global, en mobilitzacions estatals i internacionals tals com les Marxes contra l’atur, contra l’Europa del Capital o contra el Fons Monetari Internacional.

Hem tirat pel camí de la coordinació des de la igualtat en la participació, amb reunions rotatives a les ciutats de cada col·lectiu que participa en la coordinació. Totes les iniciatives compten amb autonomia total.

Els grups i persones que formem Baladre estem en tot el territori de l’Estat Español, i també al país veí, en Porto, així com en diversos llocs d’Argentina, Uruguai, Bolívia i Xile.

Ho volem tot: canviar realment aquesta societat i aconseguir una realitat nova, on la precarietat, l’empobriment, l’exclusió social, la globalització capitalista i el patriarcat, siguin alguna cosa del passat. I ho volem fer amb altres, fomentant enredos i projectes amb diferents col·lectius. Llarga és la nostra relació amb Ecologistes en Acció i CGT, així com molts altres col·lectius, grups i persones des d’Àfrica, Europa i Amèrica del Sud. Enredos tals com les nombroses publicacions de llibres de Baladre juntament amb altres companyes de viatge i amb el treball conjunt de la Distribuïdora Zambra en la distribució i difusió dels mateixos.

 Quins són les nostres lluites?

Periòdicament celebrem trobades de coordinació en diferents localitats on hi hagi un grup que pugui organitzar-ho. Així mateix tractem d’acudir a reunions i convocatòries allà on hi hagi un motiu i una lluita que compartir.

Una de les principals és la lluita pel dret a la Renda Bàsica de les Iguals per a totes les persones. Veure també: http://www.rentabasica.net/

 Des del 2003 les gents de Baladre hem elaborat estudis de viabilitat de la Renda Bàsica de les Iguals en diferents punts de l’Estat Español.Així mateix, duem a terme un intens treball de xerrades, seminaris i tallers entorn d’aquest tema. Pots veure aquí i aquí algunes de les realitzades en 2014.

D’altra banda, des del 2001 s’han anat desenvolupant els denominats “Punts d’informació social” en diferents territoris de l’Estat (Euskal Herria, Andalusia, Asturies, Canàries, País Valencià,…). Alguns exemples:

http://www.nodo50.org/berri_otxoak/index.htm

http://odscoia.arkipelagos.net/

http://www.asociacionalambique.blogspot.com.es/

Des de 2003, s’organitzava juntament amb Ecologistes en Acció i CGT, l’Escola d’Estiu dels Moviments Socials: “Tinto de Verano”. En 2013 es va substituir per una caravana-marxa des de Porto a Conca, passant per diverses ciutats, amb la qual Baladre va commemorar els seus 30 anys d’existència.Pots veure-la en aquest vídeo.

Aquesta positiva experiència es va repetir al juliol de 2014, recorrent Barakaldo, Santander, Xixón, Navia, Ferrol, Santiago de Compostel·la i Vigo, amb activitats reivindicatives, seminaris i presència al carrer recolzant les lluites que en aquests territoris es vénen duent a terme des de diferents grups i barris.

El programa de ràdio “Nosotras las Personas”, conduït des de Canàries per a tot el món per la gent de Baladre i Radio Pimienta, es ve emetent des de 2006, per deixar testimoniatge de les lluites pels drets socials. Pots escoltar un programa recent aquí.

Quin és el projecte pel qual demanem suport a través del finançament col·lectiu?

El present projecte té com a finalitat permetre’ns, no solament mantenir i fes visibles les lluites de Baladre, sinó intentar donar un salt qualitatiu en l’impacte social de les accions del grup, així com en la reivindicació per la Renda Bàsica de les Iguals (d’ara endavant RBis) en aquest any 2015.

En primer lloc, permetrà desplaçaments per a la realització tant de les assemblees de coordinació com de les diferents accions formatives sobre l’empobriment i l’exclusió social, i la RBis com a solució de vida digna per a totes les persones:

Referent a REUNIONS I ASSEMBLEES de Baladre amb unes altres, el previst  per a l’any 2015, seria:

 Trobades Estatals de la Coordinació Baladre:

 • Abril de 2015 a Conca.
 • Octubre de 2015 a Murcia.

Reunions amb altres grups amb els quals ens coordinem, concretament es tracta de Comissions Temàtiques de Relacions amb Ecologistes en Acció i CGT, que es celebren, sempre que és possible, cada 2 mesos, amb el que estan previstes unes 6 per a l’any 2015.

Entre les ACCIONS FORMATIVES estan prevists uns 10 seminaris sobre Renda Bàsica de les Iguals, RBis i feminismes i altres relacionats, per tota la geografia estatal (alguns es realitzaran a Màlaga, Conca, Cadis o Canàries). És una xifra basada en l’experiència d’anys passats.

Després de la positiva experiència de les CARAVANES-MARXES (Escola Social en Moviment) realitzades en l’estiu de 2013 i 2014, està previst repetir-la en l’estiu de 2015. Aquesta marxa començarà a Cadis, i passarà per Ronda, Carratraca, Màlaga, Granada i acabarà a Almeria; sens dubte vindrà plena d’activitats reivindicatives, seminaris i la presència al carrer per fer visibles les diferents lluites dels barris i territoris pels quals es passi.

Quant a l’EDICIÓ DE MATERIALS en paper, dels quals es farà un tiratge d’entre 800 a 1000 unitats cadascun, tenim previstos:

 •  Una nova edició dels Quaderns de Renda Bàsica, serà el nº 12
 • Llibre de Raúl Zibechi sobre Descolonització de la rebel·lia (possible data de sortida: gener – febrer 2015).
 • Coedició del llibre En la espiral de l’energia de Ramón Fernández Durán i Luís González Reyes, juntament amb Ecologistes en Acció.
 • Reedició de Luchas y resistencias desde nuestros pueblos y barrios
 • 20 anys de Zambra d’autoria col·lectiva.
 • Llibre sobre les lluites en Abetxuko (Gasteiz) d’autoria col·lectiva

MATERIAL DE DIFUSIÓ: tríptics informatius, samarretes i xapes sobre RBis, que també ens permetin treure alguns diners amb la seva venda. Inicialment el tiratge previst és d’unes 1000 unitats per als tríptics, 300 unitats per a les samarretes i 500 unitats per a les xapes.

 Altres eines essencials per Baladre i la seva COMUNICACIÓ SOCIAL són:

 • La nostra web: www.coordinacionbaladre.org per la qual volem assegurar el cost de manteniment.
 • I el programa Nosaltres les Persones, que setmanalment s’emet des de Ràdio Pimienta. Volem assegurar el manteniment del programa i recolzar el treball continuat de Ràdio Pimienta, una ràdio comunitària que dóna veu a múltiples lluites i denúncies i que es manté amb el treball desinteressat de moltes persones.

Despeses

TREBALLS/MATERIALS Cost (euros)
Comissions temàtiques de relacions amb altres(6 previstes) 480
Seminaris (uns 10 prevists) 1.000
Caravana-marxa (estiu 2015) 1.300
Materials (revista y llibres) 14.200
Material de difusió(tríptics, samarretes, xapes) 2.350
Ferramentes de comunicació(web i Ràdio Pimienta) 1.360
TOTAL 20.690

 Necessitats no monetàries

Necessitem difusió de totes les nostres lluites. Entra a la nostra web, mantén-te informada/o i reenvia la informació a tots els teus contactes. O si ho prefereixes, anota’t en la nostra llista de baladrinas per rebre informació de tot el que anem fent; o escriu-nos a: baladre@coordinacionbaladre.org.

 Si estàs d’acord amb les nostres reivindicacions anima’t a treballar amb nosaltres. A més d’estar en el grup de correu, pots començar a col·laborar amb les persones o grups més properes a la teva localitat. Pregunta’ns com fer-ho.

 Retorn col·lectiu

 • Sempre estem disposades a col·laborar amb xerrades i seminaris sobre: la Renda Bàsica de les Iguals, Renda Bàsica i feminismes, l’Europa del capital, lluites i construcció d’alternatives i altres temes relacionats amb les nostres lluites i experiències en aquests 30 anys; que podeu sol·licitar-nos per a formació en els vostres grups, associacions, barris, etc.
 • Tots els nostres materials s’editen amb copyleft. Utilitza’ls lliurement.
  Així mateix, recordeu que teniu articles i vídeos sobre RBis, a la vostra disposició a la nostra web.
 • Una de les nostres màximes és el suport mutu. Allí on hi ha lluites i resistències d’acord amb el que defensem, ens mobilitzem per donar tot el suport possible. Si esteu en sintonia no dubteu a posar-vos en contacte.

Contacte: baladre@coordinacionbaladre.org

 

BALADRE: 30 anos de loita polos dereitos das persoas. Renda Básica das Iguais xa!

Que é BALADRE?

Baladre é unha Coordinación de colectivos e persoas de todo o estado español así como do cono sur americano, con diferentes sensibilidades, pero unha vontade común: a denuncia da desigualdade, o empobrecemento e a exclusión en calquera das súas formas. Traballamos en loitas sociais tanto a nivel local como global, en mobilizacións estatais e internacionais como as Marchas contra o paro, contra a Europa do Capital ou contra o Fondo Monetario Internacional.

Tiramos polo camiño da coordinación dende a igualdade na participación, con reunións rotativas nas cidades de cada colectivo que participa na coordinación. Todas as iniciativas contan con autonomía total.

Os grupos e persoas que formamos Baladre estamos en todo o territorio do Estado Español, e tamén no país veciño, en Porto, así como en diversos lugares de Arxentina, Uruguai, Bolivia e Chile.

Querémolo todo: cambiar realmente esta sociedade e conseguir unha realidade nova, onde a precariedade, o empobrecemento, a exclusión social, a globalización capitalista e o patriarcado, sexan algo do pasado. E querémolo facer con outras, fomentando enredos e proxectos con diferentes colectivos. Longa ten sido a nosa relación con Ecoloxistas en Acción e CGT, así como outros moitos colectivos, grupos e persoas desde África, Europa e América do Sur. Enredos como as numerosas publicacións de libros de Baladre xunto con outras compañeiras de viaxe e co traballo conxunto da Distribuidora Zambra na distribución e difusión das mesmas.

Cales son as nosas loitas?

Celebramos periodicamente encontros de coordinación en distintas localidades onde haxa un grupo que poida organizalo. Así mesmo tratamos de acudir a reunións e convocatorias alá onde haxa un motivo e unha loita que compartir.

Unha das principais é a loita polo dereito á Renda Básica das Iguais para todas as persoas. Ver tamén: http://www.rentabasica.net/

Dende o 2003 as xentes de Baladre vimos elaborado estudos de viabilidade da Renda Básica das Iguais en distintos puntos do Estado Español.

Así mesmo, levamos a cabo un intenso traballo de charlas, seminarios e obradoiros en torno a este tema. Podes ver aquí e aquí algunhas das realizadas en 2014.

Por outra banda, dende o 2001 véñense desenvolvendo os chamados “Puntos de información social” en diferentes territorios do Estado (Euskal Herria, Andalucía, Asturies, Canarias, València,…). Algúns exemplos:

http://www.nodo50.org/berri_otxoak/index.htm

http://odscoia.arkipelagos.net/

http://www.asociacionalambique.blogspot.com.es/

Dende 2003, organizábase xunto con Ecoloxistas en Acción e CGT, a Escola de Verán dos Movementos Sociais: “Tinto de Verán”, En 2013 sustituíuse por unha caravana-marcha dende Porto a Cuenca, pasando por diversas cidades, coa que Baladre conmemorou os seus 30 anos de existencia. Podes vela neste vídeo.

Esta positiva experiencia repetiuse en xullo de 2014, recorrendo Baracaldo, Santander, Xixón, Navia, Ferrol, Santiago de Compostela e Vigo, con actividades reivindicativas, seminarios e presenza na rúa coa visibilización das loitas que a lo longo destes territorios se levan a cabo dende distintos grupos e barrios.

O programa de radio Nosotras las personas, vense emitindo desde 2006, para deixar testemuña das loitas polos dereitos sociais, conducido dende Canarias para todos os mundos polas xentes de Baladre e Radio Pimienta.

Podes escoitar un programa recente aquí.

Cal é o proxecto para o que pedimos apoio a través do financiamento colectivo?

O presente proxecto ten como finalidade permitirnos non só manter e visibilizar as loitas de Baladre, senón tentar dar un salto cualitativo no impacto social das accións do grupo e na reivindicación pola Renda Básica das Iguais (en adiante RBis) neste ano 2015.

En primeiro lugar, permitirá desprazamentos para a realización tanto das asembleas de coordinación como das distintas accións formativas sobre empobrecemento e exclusión social, e a RBis como solución de vida digna para todas as persoas:

No referente a REUNIÓNS E ASEMBLEAS de Baladre con outras, o previsto este ano 2015, sería:

Encontros Estatais da Coordinación Baladre:

 • Abril de 2015 en Cuenca.
 • Outubro de 2015 en Murcia.

Reunións con outros grupos cos que nos coordinamos, concretamente trátase de Comisións Temáticas de Relacións con Ecoloxistas en Acción e CGT, que se celebran, sempre que é posible, cada 2 meses, co que están previstas unhas 6 para o ano 2015.

Entre as ACCIÓNS FORMATIVAS previstas, ademais das xa realizadas no que vai de ano, están previstos uns 10 seminarios sobre Renda Básica das Iguais, RBis e feminismos e outros relacionados, por toda a xeografía do estado (algúns realizaranse en Málaga, Cuenca, Cádiz ou Canarias). É unha cifra estimada pola experiencia de anos pasados e pola traxectoria dos que xa se teñen realizado no que vai de ano 2014.

Trala positiva experiencia das CARAVANA-MARCHA (Escola Social en Movemento) realizadas no verán de 2013 e 2014, está previsto repetila no verán de 2015. A proposta para esta marcha é empezar en Cádiz, e pasar por Ronda, Carratraca, Málaga, Granada e acabar en Almería; sen dúbida virá chea de actividades reivindicativas, seminarios e a presenza na rúa para visibilizar as distintas loitas dos barrios e territorios polos que se pase.

En canto á EDICIÓN DE MATERIAIS en papel, dos que se fará unha tirada de entre 800 a 1000 unidades cada un, temos previstos:

 • Unha nova edición dos Cuadernos de Renta Básica, será el nº 12.
 • Libro de Raúl Zibechi sobre Descolonización de las rebeldías (posible data de saída: xaneiro – febreiro 2015).
 • Coedición do libro Quiebra del capitalismo global de Ramón Fernández Durán e Luís González Reyes, xunto a Ecoloxistas en Acción.
 • Reedición de Luchas y resistencias desde nuestros pueblos y barrios.
 • 20 años de Zambra de autoría colectiva.
 • Libro sobre as loitas en Abetxuko (Gasteiz) de autoría colectiva.

MATERIAL DE DIFUSIÓN: trípticos informativos, camisetas e chapas sobre RBis, que tamén nos permitan sacar algún diñeiro coa súa venda. Inicialmente a tirada prevista é de unhas 1000 unidades para os trípticos, 300 unidades para as camisetas e 500 unidades para as chapas.

Outras ferramentas esenciais para Baladre e a súa COMUNICACIÓN SOCIAL son:

A nosa web: www.coordinacionbaladre.org, para a que queremos asegurar o custe de mantemento.

E o programa Nosotras las Personas, que semanalmente se emite dende Radio Pimienta. Queremos asegurar o mantemento do programa e apoiar o traballo continuado de Radio Pimienta, unha radio comunitaria que da voz a múltiples loitas e denuncias e que se mantén co traballo desinteresado de moitas persoas.

Custes

 

TAREFAS / MATERIAIS CUSTE (euros)
Comisións temáticas de relacións con outras (6 previstas) 480
Seminarios (uns 10 previstos para 2015) 1.000
Caravana-marcha (verán 2015) 1.300
Materiais (revista e libros) 14.200
Material de difusión (trípticos, camisetas, chapas) 2.350
Ferramentas de comunicación (web e Radio Pimienta) 1.360
TOTAL 20.690

 

Necesidades non monetarias

Necesitamos difusión de todas as nosas loitas. Entra na nosa web, mantente informada/o e reenvía a información a todos os teus contactos. Ou si o prefires, anótate na nosa lista de baladrinas para recibir información de todo o que imos facendo; ou escríbenos a: baladre@coordinacionbaladre.org.

Se estás de acordo coas nosas reivindicacións anímate a traballar con nosoutras. Ademais de estar no grupo de correo, podes empezar a colaborar coas persoas ou grupos que estean máis preto da túa localidade. Pregúntanos cómo facelo.

 

Retorno colectivo

 

 • Sempre estamos dispostas/os a colaborar con charlas e seminarios sobre: a Renda Básica das Iguais, Renda Básica e feminismos, a Europa do capital, loitas e construción de alternativas e outros temas relacionados coas nosas loitas e experiencias nestes 30 anos; que podedes solicitarnos para formación nos vosos grupos, asociacións, barrios, etc.
 • Todos os nosos materiais edítanse con copyleft. Utilízaos libremente.
 • Así mesmo, lembrade que tedes artigos e vídeos sobre Rbis, á vosa disposición na nosa web.
 • Unha das nosas máximas é o apoio mutuo. Alí onde hai loitas e resistencias en consonancia co que defendemos, mobilizámonos para dar todo o apoio posible. Se estades en sintonía no dubidedes en poñervos en contacto.

 

Contacto: baladre@coordinacionbaladre.org

 

(Disponible també en: Castellà)

 1. Lucia Medina
  10,00€

Aquesta Campanya s'ha tancat. No es recullen més aportacions.