CASX, finançant l’autogestió

Per CASX

LOGO-CASXCASX:
Cooperativa d’Autofinançament Social en Xarxa

Què és CASX?

CASX és una cooperativa de finançament sense interessos, autogestionada i assembleària. ¿Què vol dir això? Doncs que som una alternativa a la banca tradicional i comercial, basada en el deute, on podem confiar els nostres estalvis i cercar finançament per als nostres projectes.

 

 • Sense interessos: Podeu fer un ingrés o dipòsit, que no us reportarà beneficis econòmics a través de l’interès, sinó que es posarà a disposició de persones i col·lectius que tinguin un projecte social i els hi calgui una empenta, o préstec.
 • Assembleària: Perquè totes les decisions les prenem en assemblees periòdiques i a través del consens. Tothom qui forma part CASX pot conèixer els projectes, la gent que els vol dur endavant, així com el pla de viabilitat i retorn.

Que Casx operi sense interessos és un fet important que volem ressaltar. Això significa que els crèdits i els dipòsits no generen interessos, és a dir, no es generen beneficis econòmics dels diners; causa principal de la situació actual, que es tradueix en la contínua generació de deute.

 

ABAST TERRITORIAL
Aquesta experiència i vivència es produeix al territori de Catalunya, a través dels projectes i iniciatives impulsades i les interaccions humanes que s’han generat al voltant d’aquestes.

 

Tenim uns principis que parlen per si sols:

 

TRANSFORMACIÓ SOCIAL

 • Interès pel be comú i importància d’estar bé un mateix.
 • Desprendre’s del materialisme per tornar a cultivar les relacions humanes.
 • Cooperació i solidaritat en la transformació social.
 • Transició permanent en la quotidianitat, per convertir l’utopia en realitat.
 • Relació dialèctica entre l’ acció pràctica i la seva teorització.
 • Cooperativa inclusiva i enXARXAdora per a tota la societat.

SOCIETAT

 • Equitat i justícia social.
 • Igualtat en la diversitat.
 • Autorealització i suport mutu.
 • Compromís i pensament crític.
 • Compartir amb tota la societat les nostres pràctiques.

ECONOMIA

 • Atendre les necessitats de les persones per damunt de qualsevol altre interès, cadascú aportant segons les seves possibilitats.
 • Establir relacions econòmiques justes entre productores i consumidors.
 • La moneda es únicament una mida d’ intercanvi la finalitat de la qual no pot ser l’ acumulació.
 • Es fomentaran formes no monetàries d’intercanvi com la donació o l’economia comunitària.
 • La moneda social mai serà convertible en moneda oficial.
 • Els préstecs concedits es podran retornar en espècies o en moneda social, demés de moneda oficial.
 • Els dipòsits i els préstecs concedits estaran sempre lliures d’ interessos.
 • No es prestarà diner que no es disposi: 1/3 serà pel fons de liquiditat, un altre 1/3 per la inversió en projectes consolidats i l’últim 1/3 en projectes presentats a l’assemblea.
 • Els dipòsits seran utilitzats per exercir el compromís individual i col·lectiu amb l’autogestió i la transformació social.
 • Es generaran eines per la reducció de costos en la vida quotidiana, com a forma de substituir la necessitat de rendibilitat monetària per millorar la qualitat de vida.
 • Quant menor sigui la necessitat de diner, menor serà l’ energia necessària per obtenir-lo i major el temps per a la reflexió individual i/o l’acció col·lectiva.
 • Es promourà la col·lectivització de la terra i dels béns immobles.

MEDI NATURAL

 • Relació de responsabilitat amb el medi natural i els ecosistemes.
 • Observació del medi natural, per establir una relació amònica amb la menor intervenció, .
 • Defensa i recuperació del territori i dels béns comunals.
 • Decreixement i sostenibilitat.

ORGANITZACIÓ POLÍTICA

 • Democràcia: directa, deliberativa, participativa.
 • Autogestió i descentralització.
 • Transparència.
 • Subsidiarietat: del fet local a global.
 • Assemblearisme i consens.
 • Autonomia i solidaritat.

Tots els socis de CASX poden participar a les assemblees i grups de treball.

A les assemblees és on es decideixen les accions i les inversions en els projectes.

Les assemblees són l’eina per a la presa de decisions en tots els aspectes que fan referència a la bona marxa de CASX

 

PROJECTES FINANÇATS FINS ARA

Podeu trobar la llista dels projectes que anem finançant, en aquest enllaç:

www.casx.cat/projectes-financats/

 

A QUÈ DESTINAREM ELS DINERS QUE ARRIBIN A TRAVÉS DE COOPFUNDING?

A poder cobrir les despeses que permeten realitzar la nostra activitat, tals i com materials de difusió, pàgina web, etc.

– A poder cobrir els riscos dels prèstecs que es concedeixen, constituint un fons per garantir-los.

 

Share Button

(Disponible també en: Anglés Castellà)

Deixa un comentari


*

 1. Anonymous
  5.00€
 2. Anonymous
  5.00€

Introdueix la quantitat que vols aportar