Checkout: Catalan to English translations

Translations manual payment method

Informació Personal → Personal information

Adreça Email → Email adress

Enviarem el rebut de l’aportació a aquesta adreça → We will send the contribution receipt to this email adress

Nom → Name

El farem servir per personalitzar el teu compte o perfil → We will use it to personalize your account or profile.

Cognom → Surname

El farem servir també per personalitzar el teu compte o perfil → We will use it also to personalize your account or profile.

Vols esborrar el teu nom de la llista de cofinançadors? → Do you want to delete your name from the cofunders list?

 

Mangopay payment method:

Usuari Mangopay → Mangopay user

Tipus d’usuari → User type

[_] Persona o [x] Entitat → [_] Individual or [x] Entity

(After choose individual)

Persona → individual

Correu electrònic → Email

Nom → Name

Cognoms → Surname

Aniversari → Birthday

aaaa-mm-dd → yyyy-mm-dd

Nacionalitat (ES per Espanya, FR per França, GB per Gran Bretanya…) → Nationality (ES for Spain, FR for Frace, GB for United Kingdom…)

Pais de residència (ES per Espanya, FR per França, GB per Gran Bretanya…) → Country of residence (ES for Spain, FR for Frace, GB for United Kingdom…)

 

(After choose entity)

Entitat → Entity

Correu electrònic → Email

Nom → Name

Nom de l’entitat → Entity name

Tipus d’entitat → Entity type

Nom → Name

Nom del representant legal → Name of the legal representative

Cognom → Surname

Cognoms del representant legal → Surname of the legal representative

Aniversari → birthday

Aniversari del representant legal: aaaa-mm-dd → Birthday of the legal representative

Nacionalitat → Nationality

Nacionalitat del representat legal (ES per Espanya, FR per França GB per Gran Bretanya…) → Nationality of the legal representative (ES for Spain, FR for Frace, GB for United Kingdom…)

Pais de residència → Country of residence

Pais de residència del representat (ES per Espanya, FR per França, GB per Gran Bretanya…) → Country of residence of the legal representative (ES for Spain, FR for Frace, GB for United Kingdom…)

 

Other

Total de l’aportació  → Total contribution

Confirma l’aportació → Confirm the contribution

Leave a Reply