Καμπάνια συλλογικής δράσης (crowdaction) για την πραγματική οικονομία του FairCoin

Αυτή η εκστρατεία crowdaction αποτελείται από τη δέσμευση όσων θέλουν να συμβάλουν στο οικοσύστημα του FairCoop, καθώς επίσης και εκείνων που ήδη το πράττουν, μετατρέποντας Ευρώ σε Faircoin σε μηνιαία βάση. Έτσι, η επίτευξη αυτού του στόχου με τη δέσμευση της κοινότητας θα στείλει ένα ισχυρό μήνυμα στήριξης σε όσους γνωρίζουν το Faircoin και τον FairCoop αλλά εξακολουθούν να είναι αβέβαιοι.
Όσοι περισσότεροι, τόσο πιο δυνατοί θα είμαστε.

  • 17% Χρηματοδοτήθηκαν
  • 1,030.00€ Χρηματοδοτήθηκαν
  • 6 Μέρες Απομένουν
FairFunds of FairCoop

FairCoop, ο συνεταιρισμός της Γης για μία δίκαιη οικονομία

Η μόνιμη καμπάνια Coopfunding, που θα στηρίζει τα ταμεία χρηματοδότησης του FairCoop, είναι σχεδιασμένη ως πράξη αναδιανομής του πλούτου, τόσο σε τοπικό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο. Παράλληλα, μέσω αυτής της καμπάνιας ο FairCoop διευκολύνει τον οποιονδήποτε να αποταμιεύσει FairCoin σε ένα λογαριασμό FairSaving.

  • 2% Χρηματοδοτήθηκαν
  • 1,610.00€ Χρηματοδοτήθηκαν

Ταμείο για τους Πρόσφυγες – FairCoop

Το ταμείο αυτό θα επικεντρωθεί στην υποστήριξη αυτόνομων και αυτο-διαχειριζόμενων εγχειρημάτων που αφορούν στους πρόσφυγες, ειδικότερα στις ανάγκες τους που θα τους κάνουν να διατηρήσουν τον πλήρη έλεγχο των αποφάσεων που λαμβάνουν στη ζωή τους. Για παράδειγμα νέοι οικισμοί, που θα ενσωματώνουν παραγωγικές και ολιστικές δομές, με τις οποίες θα μπορούν να εκπληρώσουν τόσο υλικές όσο και άλλες, βασικές ανάγκες τους σε καθημερινή βάση, προσφέροντας με τη σειρά τους κάτι χρήσιμο στην κοινωνία στην οποία βρίσκονται.

  • 22% Χρηματοδοτήθηκαν
  • 5,449.57€ Χρηματοδοτήθηκαν

Όλοι μας στηρίζουμε την πλατφόρμα Coopfunding

CoopFunding: Μία ανοικτή και συμμετοχική πλατφόρμα πληθοχρηματοδότησης (crowdfunding), που προωθεί την αυτο-διαχείριση κοινωνικών και συνεργατικών εγχειρημάτων.   Παρουσίαση Η Coopfunding είναι μια πλατφόρμα πληθοχρηματοδότησης (crowdfunding) που προσφέρει σε συνεργατικά εγχειρήματα την προβολή…

  • 27% Χρηματοδοτήθηκαν
  • 822.31€ Χρηματοδοτήθηκαν