ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ

FairCoin Stability Fund

the FairCoop assembly has decided to launch this permanent crowdfunding campaign in order to create and operate a “FairCoin Stability Fund”, which from now on will have the role of adding liquidity to the market in order to buy FairCoin when the market price is low enough.

  • 2% Χρηματοδοτήθηκαν
  • 10.915,00€ Χρηματοδοτήθηκαν
FairFunds of FairCoop

FairCoop, ο συνεταιρισμός της Γης για μία δίκαιη οικονομία

Η μόνιμη καμπάνια Coopfunding, που θα στηρίζει τα ταμεία χρηματοδότησης του FairCoop, είναι σχεδιασμένη ως πράξη αναδιανομής του πλούτου, τόσο σε τοπικό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο. Παράλληλα, μέσω αυτής της καμπάνιας ο FairCoop διευκολύνει τον οποιονδήποτε να αποταμιεύσει FairCoin σε ένα λογαριασμό FairSaving.

  • 2% Χρηματοδοτήθηκαν
  • 1.600,00€ Χρηματοδοτήθηκαν

Ταμείο για τους Πρόσφυγες – FairCoop

Το ταμείο αυτό θα επικεντρωθεί στην υποστήριξη αυτόνομων και αυτο-διαχειριζόμενων εγχειρημάτων που αφορούν στους πρόσφυγες, ειδικότερα στις ανάγκες τους που θα τους κάνουν να διατηρήσουν τον πλήρη έλεγχο των αποφάσεων που λαμβάνουν στη ζωή τους. Για παράδειγμα νέοι οικισμοί, που θα ενσωματώνουν παραγωγικές και ολιστικές δομές, με τις οποίες θα μπορούν να εκπληρώσουν τόσο υλικές όσο και άλλες, βασικές ανάγκες τους σε καθημερινή βάση, προσφέροντας με τη σειρά τους κάτι χρήσιμο στην κοινωνία στην οποία βρίσκονται.

  • 31% Χρηματοδοτήθηκαν
  • 7.791,13€ Χρηματοδοτήθηκαν

Όλοι μας στηρίζουμε την πλατφόρμα Coopfunding

CoopFunding: Μία ανοικτή και συμμετοχική πλατφόρμα πληθοχρηματοδότησης (crowdfunding), που προωθεί την αυτο-διαχείριση κοινωνικών και συνεργατικών εγχειρημάτων.   Παρουσίαση Η Coopfunding είναι μια πλατφόρμα πληθοχρηματοδότησης (crowdfunding) που…

  • 37% Χρηματοδοτήθηκαν
  • 1.102,31€ Χρηματοδοτήθηκαν