ΑΝΥΠΑΚΟΗ

PRIMER DISCO KOMODOR

Toda ayuda por poca que pueda parecer será más que bienvenida para poder cumplir un sueño! Amantes del rock y de la música no-convencional, os necesitamos ahora más que nunca!

  • 0% Χρηματοδοτήθηκαν
  • 0.00€ Χρηματοδοτήθηκαν
  • 182 Μέρες Απομένουν

Ταμείο για τους Πρόσφυγες – FairCoop

Το ταμείο αυτό θα επικεντρωθεί στην υποστήριξη αυτόνομων και αυτο-διαχειριζόμενων εγχειρημάτων που αφορούν στους πρόσφυγες, ειδικότερα στις ανάγκες τους που θα τους κάνουν να διατηρήσουν τον πλήρη έλεγχο των αποφάσεων που λαμβάνουν στη ζωή τους. Για παράδειγμα νέοι οικισμοί, που θα ενσωματώνουν παραγωγικές και ολιστικές δομές, με τις οποίες θα μπορούν να εκπληρώσουν τόσο υλικές όσο και άλλες, βασικές ανάγκες τους σε καθημερινή βάση, προσφέροντας με τη σειρά τους κάτι χρήσιμο στην κοινωνία στην οποία βρίσκονται.

  • 22% Χρηματοδοτήθηκαν
  • 5,449.57€ Χρηματοδοτήθηκαν

Καταλανικός Ολοκληρωμένος Συνεταιρισμός. Καμπάνια χρηματοδότησης.

Ο Καταλανικός Ολοκληρωμένος Συνεταιρισμός (CIC), ξεκίνησε το ταξίδι του το Μάιο του 2010, διαμορφώνοντας ένα πλαίσιο αξιών που είχαν αναπτυχθεί μεταξύ διάφορων ομάδων κοινωνικών ακτιβιστών. Οι ομάδες αυτές ήταν αφοσιωμένες στην αυτο-οργάνωση και την αυτοδιαχείριση,  στην εδαφική εξασφάλιση της…

  • 4% Χρηματοδοτήθηκαν
  • 429.00€ Χρηματοδοτήθηκαν