ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

PRIMER DISCO KOMODOR

Toda ayuda por poca que pueda parecer será más que bienvenida para poder cumplir un sueño! Amantes del rock y de la música no-convencional, os necesitamos ahora más que nunca!

  • 0% Χρηματοδοτήθηκαν
  • 0.00€ Χρηματοδοτήθηκαν
  • 182 Μέρες Απομένουν

Ακαδημία Άνοιξης

Ακαδημία Άνοιξης 18-22 Απριλίου 2017, Κέρκυρα Ακαδημία: «συγκέντρωση επιστημόνων, λογίων και καλλιτεχνών με σκοπό την προώθηση και την καλή λειτουργία…

  • 14% Χρηματοδοτήθηκαν
  • 415.00€ Χρηματοδοτήθηκαν
  • 0 Ώρες Απομένουν