Ταμείο για τους Πρόσφυγες – FairCoop

Από FairCoop's Refugees Fund

FairCoop's Refugees Fund

Φωτογραφία: Μαλιακός Νίκος

Καμπάνια Πληθοχρηματοδότησης (crowdfunding) για τη δημιουργία ενός ΤΑΜΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

Εισαγωγή

Οι κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο, ειδικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έχουν δείξει τη χειρότερη πλευρά τους με τα γεγονότα των τελευταίων χρόνων. Η διάσωση οικονομικά χρεωμένων χωρών εξαργυρώνεται με αντάλλαγμα τη λαϊκή κυριαρχία. Εφαρμόζουν νεοφιλελεύθερες πολιτικές, με περικοπές μισθών και συντάξεων, αυξήσεις φόρων, απολύσεις και κάθε είδους ιδιωτικοποιήσεις.

Οι κυβερνήσεις, αντί να εισακούσουν τα αιτήματα των πολιτών τους για δημοκρατία, χρησιμοποιούν τη βία για να τερματίσουν την αντίστασή τους. Αυτές είναι οι πολιτικές που θυσιάζουν τα συμφέροντα της πλειοψηφίας, για να εξυπηρετήσουν τα συμφέροντα μιας μικρής ολιγαρχίας.

Συγχρόνως όμως με τα ζητήματα της λιτότητας και της κυριαρχίας, δεν μπορούμε να παραβλέπουμε την προσφυγική κρίση.

photo_2016-02-01_16-26-54Τουλάχιστον 3.000 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, μέχρι στιγμής, προσπαθώντας να φτάσουν στην ‘ασφαλή’ Ευρώπη. Οι ηγέτες της Ε.Ε. δεν μπορούν πλέον να αγνοούν την κρίση αυτή ή να γυρίζουν την πλάτη τους στις τραγικές συνέπειές της. Μετά από μήνες υπεκφυγών, μην έχοντας ακόμη βρει τρόπο να αντιμετωπίσουν συντονισμένα αυτή την κατάσταση έκτακτης ανάγκης, αρνούνται να αναμορφώσουν ριζικά το αποτυχημένο σύστημα ασύλου. Τώρα είναι η ώρα για μία αυτο-οργανωμένη κοινωνία πολιτών, να δραστηριοποιηθεί και να στηρίξει αυτούς που έχουν άμεση ανάγκη. Υπάρχει επείγουσα ανάγκη για την παροχή επαρκώς ανθρωπίνων συνθηκών για όσους και όσες φτάνουν εδώ, να βοηθηθούν πραγματικά ώστε να οργανώσουν τη ζωή τους μακροπρόθεσμα, στις νέες χώρες υποδοχής.

 

Ένα νέο Ταμείο FairCoin για τους Πρόσφυγες

Το ταμείο αυτό θα επικεντρωθεί στην υποστήριξη αυτόνομων και αυτο-διαχειριζόμενων εγχειρημάτων που αφορούν στους πρόσφυγες, ειδικότερα στις ανάγκες τους που θα τους κάνουν να διατηρήσουν τον πλήρη έλεγχο των αποφάσεων που λαμβάνουν στη ζωή τους. Για παράδειγμα νέοι οικισμοί, που θα ενσωματώνουν παραγωγικές και ολιστικές δομές, με τις οποίες θα μπορούν να εκπληρώσουν τόσο υλικές όσο και άλλες, βασικές ανάγκες τους σε καθημερινή βάση, προσφέροντας με τη σειρά τους κάτι χρήσιμο στην κοινωνία στην οποία βρίσκονται.

photo_2016-02-01_16-26-43Πρωτοβουλίες συνεταιρισμών εργασίας μπορούν επίσης να συμπεριληφθούν, δίνοντας στους πρόσφυγες την ευκαιρία να γίνουν αυτοαπασχολούμενοι, ασκώντας το δικαίωμά τους στην εργασία μακριά από τον έλεγχο των κρατών. Φυσικά, αλληλέγγυα κινήματα βάσης, που εργάζονται με ανοικτό και συμμετοχικό τρόπο, μπορούν να υποβάλουν αίτηση για τις δαπάνες τους που θέλουν να καλυφθούν.

Η πρόταση αυτή αναφέρεται σε όσους έχουν υποστεί αναγκαστική εκτόπιση για οικονομικούς ή περιβαλλοντικούς λόγους. Περιλαμβάνοντας επίσης ανθρώπους που βρίσκονται σε δύσκολη κατάσταση και στερούνται δικαιωμάτων, λόγω της συμπεριφοράς των χωρών καταγωγής τους ή τρίτων χωρών που δεν τους αναγνωρίζουν ως πολίτες.

Στόχος της καμπάνιας είναι να συγκεντρώσει τουλάχιστον 500.000 FairCoins (το ελάχιστο ποσό για τη δημιουργία ενός ταμείου στο FairCoop) για τις ανάγκες των προσφύγων.

Στην εκστρατεία αυτή μπορείτε να συνεισφέρετε με οποιοδήποτε νόμισμα, και τα χρήματα στη συνέχεια θα μετατραπούν σε FairCoins προκειμένου να προστεθούν στο ταμείο. Επίσης, μπορείτε οι ίδιοι να αγοράσετε FairCoins (για παράδειγμα μέσω του FairCoop και της υπηρεσίας https://getfaircoin.net) ώστε να κάνετε την προσφορά σας απ’ ευθείας σε FairCoins.

Ακόμη, όσα Ευρώ λαμβάνονται μέσω αυτής της καμπάνιας πληθοχρηματοδότησης,  θα μπορούν να μείνουν στους Τοπικούς Κόμβους του FairCoop, για να χρησιμοποιηθούν ως ρευστότητα που θα επιτρέψει την αλλαγή FairCoins σε Ευρώ από τα εγχειρήματα που θα χρησιμοποιήσουν το τοπικό ταμείο FairCoin.

Μπορούμε επίσης να συνυπολογίσουμε την υποστήριξη της αυτόνομης συμβουλευτικής πρωτοβουλίας για Φορολογική Ανυπακοή στην Τρόικα (http://www.disobedience.eu), που υποστηρίζει την εκστρατεία μας προσφέροντας τα εισοδήματά της. Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες της, αυτός είναι ένας ακόμη τρόπος για να συνεισφέρετε!

 

Γιατί επιλέξαμε το FairCoin

Το τρέχον τραπεζικό σύστημα και ειδικότερα το Ευρωσύστημα, είναι άμεσα υπεύθυνο για την προσφυγική κρίση. Στην Ελλάδα έχει αποδειχθεί ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δεν είναι ανεξάρτητη και απολίτικη. Βρίσκεται στην υπηρεσία των τραπεζιτών και των πολιτικών αντιπροσώπων τους, που είναι έτοιμοι να σκοτώσουν τη δημοκρατία με το πάτημα ενός κουμπιού.

Οι θεσμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης τροφοδοτούν την άνοδο της ακροδεξιάς, έχοντας γίνει ένα μέσο ώστε να παρακαμφθεί ο δημοκρατικός έλεγχος της παραγωγής και της διανομής του πλούτου σε όλη την Ευρώπη.

photo_2016-02-01_16-26-58Έτσι, καθώς δεν γίνονται σεβαστά τα δικαιώματά τους, άνθρωποι που βρίσκονται εκτός νόμου σε άλλες χώρες – σύμφωνα με τους κανόνες που καθορίζονται από τα κράτη-μέλη – δεν έχουν δικαίωμα να δημιουργήσουν τραπεζικούς λογαριασμούς, όπως δεν έχουν και το δικαίωμα να εργαστούν σε χώρες της Ευρώπης.

Οφείλουμε να οικοδομήσουμε ένα νέο κοινωνικό και πολιτικό πλαίσιο, το οποίο δεν υπακούει σε αυτούς τους νόμους, που στην πραγματικότητα αποτελούν έναν μεταμφιεσμένο οικονομικό πόλεμο, αλλά σε μια συνείδηση που θεωρεί όλους τους ανθρώπους ισότιμους. Γι’ αυτό πρέπει να δράσουμε άμεσα, μη μπορώντας πλέον να περιμένουμε για μία λύση από τους πάνω, η οποία δεν πρόκειται ποτέ να έρθει.

Πρέπει να οικοδομήσουμε μια άλλη οικονομία προσβλέποντας σε έναν άλλο κόσμο. Ο παγκόσμιος ανοικτός συνεταιρισμός του FairCoop, έχει σχεδιάσει το FairCoin ως εργαλείο, στα χέρια των κινημάτων της κοινωνικής δικαιοσύνης, που θα μας επιτρέψει να ανεξαρτητοποιηθούμε από το συμβατικό τραπεζικό σύστημα.

Καθιστώντας το FairCoin ένα ισχυρό οικονομικό εργαλείο, για τη χρηματοδότηση και την ανταλλαγή προϊόντων και υπηρεσιών, δημιουργούμε αυτή τη δικαιότερη οικονομία. Και το πράττουμε σε ένα αποκεντρωμένο οικονομικό πλαίσιο, που δεν επιτρέπει στις κυβερνήσεις να παγώσουν ή να ελέγξουν τα κεφάλαια των συμμετεχόντων.

Υποστηρίζοντας αυτή την εκστρατεία, ταυτόχρονα υποστηρίζεις τις δράσεις αλληλεγγύης για τους πρόσφυγες, και εγκρίνεις το όραμα πίσω από το FairCoop για την οικοδόμηση μιας άλλης, δίκαιας οικονομίας.

Για να καταλάβετε πώς λειτουργεί το FairCoin διαβάστε αυτόν τον οδηγό:

https://fair.coop/el/faircoinguide/

 

Πως θα γίνεται η διαχείριση του Ταμείου για τους Πρόσφυγες

FairCoop's Refugee Fund poster

Σχεδίαση: @tereseta

Για τη διαχείρισή του θα δημιουργηθεί μια παγκόσμια διαδικασία λήψης αποφάσεων. Ένα σύνολο ακτιβιστών του FairCoop και συμμετέχοντες  από τοπικούς κόμβους θα κάνουν τη διαχείριση και τη διανομή των κονδυλίων.

Τοπικοί κόμβοι που εμπλέκονται στην υποστήριξη περιφερειακών πρωτοβουλιών θα είναι σε θέση να ζητήσουν κεφάλαια. Αυτό σημαίνει ότι απαιτούνται τοπικές αυτο-οργανωμένες ομάδες, προκειμένου να είναι σε επαφή με τα σχέδια που υποβλήθηκαν για χρηματοδότηση, και να βεβαιώνουν ότι τα χρήματα πηγαίνουν εκεί όπου εγκρίθηκε να πάνε. Επιλέξιμες συλλογικότητες ή οργανώσεις, θα μπορούν επίσης να χρηματοδοτηθούν για τα εγχειρήματα αυτο-διαχείρισης που περιλαμβάνουν.

Για να συμμετάσχετε στη συμμετοχική δομή που θα διαχειρίζεται τα κονδύλια, ελάτε στο κοινωνικό δίκτυο FairNetwork (https://fair.coop/fairnetwork) και δείτε πώς μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον τοπικό κόμβο της περιοχής σας, ή πως να δημιουργήσετε ένα νέο, αν χρειάζεται. Ελάτε να συμμετάσχετε στις παγκόσμιες και ανοικτές συνελεύσεις για το Ταμείο των Προσφύγων!

LogoFairCoopVectorialOk_pos_eng

 

 

This post is also available in: Αγγλικα Ισπανικα Καταλανικα

1 Comment

  1. Pingback: Ταμείο για τους πρόσφυγες – FairCoop | Cooperativas.gr

Αφήστε μια απάντηση

No backers yet for this language. Be the first!

Εισάγετε το ποσό της δωρεάς σας