Όλοι μας στηρίζουμε την πλατφόρμα Coopfunding

CoopFunding: Μία ανοικτή και συμμετοχική πλατφόρμα πληθοχρηματοδότησης (crowdfunding), που προωθεί την αυτο-διαχείριση κοινωνικών και συνεργατικών εγχειρημάτων.   Παρουσίαση Η Coopfunding είναι μια πλατφόρμα πληθοχρηματοδότησης (crowdfunding) που προσφέρει σε συνεργατικά εγχειρήματα την προβολή…

  • 37% Χρηματοδοτήθηκαν
  • 1,102.31€ Χρηματοδοτήθηκαν

Εισάγετε το ποσό της δωρεάς σας