Όλοι μας στηρίζουμε την πλατφόρμα Coopfunding

CoopFunding: Μία ανοικτή και συμμετοχική πλατφόρμα πληθοχρηματοδότησης (crowdfunding), που προωθεί την αυτο-διαχείριση κοινωνικών και συνεργατικών εγχειρημάτων.   Παρουσίαση Η Coopfunding είναι μια πλατφόρμα πληθοχρηματοδότησης (crowdfunding) που…

  • 37% Χρηματοδοτήθηκαν
  • 1.102,31€ Χρηματοδοτήθηκαν

Εισάγετε το ποσό της δωρεάς σας