Ulises e a nena durmida – Financia as Artes Escénicas

By Anxela Blanco

GALEGO (Castellano más abajo)

Ulises e a nena durmida, unha obra de danza e teatro galega e independente

Introducción

“Ulises e a nena durmida” é unha sinfonía de corpos, voces e imaxes inspirada na traxedia grega do héroe Odiseo. Unha deriva do mapa oficial, ao territorio propio.

A obra representa un traballo interdisciplinar de artes escénicas e unha producción colectiva, trocando o concepto de compañía polo de bandada de colaboradoras, autoconscientes e autoempoderadas.

Estrea o 30 de Abril no Teatro Principal de Santiago de Compostela.

Ulises e a nena durmida

SOBRE A OBRA

Anxela: O primeiro correo falando desta idea é de decembro do 2014, ainda chamado “l’enfant endormi” (o neno durmido). O detonante aparecera semanas antes na forma dun mito extendido pola rexión do Magreb que suxire que as mulleres poden ter un neno durmido no ventre, e que este ten a capacidade de espertar en calquera momento, mesmo se o marido está lonxe, mesmo se fai máis de nove meses que non está. Sobre todo entre as clases altas da sociedade. Recollida a posibilidade do neno durminte na lexislación do lugar, esta protexe á muller da morte e do desagravio. A lexislación do lugar, nunha ficción xurídica, protexe á muller.

Dende aquela pulsión, houbo outra colisión poderosa que rematou por imprimir un caracter na obra e no título: “Circe ou o pracer do azul”, lida apenas uns meses antes da precoz morte da súa escritora, Begoña Caamaño. O libro tróuxome o pretexto, o lugar, os corpos constelantes, a historia de Ulises. A obra pasa a chamarse logo Ulises (l’enfant enformie), Ulises (a nena durmida), para perder nalgún xesto estético, ou práctico, as parénteses e conformarse o título que oxe temos: “Ulises e a nena durmida”.

Dito libro comeza cunha inspiradora cita de Kenzaburo Oé: “Que desgraciados seriades se os mitos e a historia, ambos os dous incertos, se transmitisen ata os nosos días de xeito erróneo”.

FINANCIAMENTO

Esta obra precisa de financiamento colectivo para ser producida, para que as persoas colaboradoras reciban unha retribución digna polo seu traballo, para amosar que as artes escénicas non so sobreviven das subvencións oficiais, para amosar que o común, a comunidade, é partícipe e empodera as artes que dentro dela mesma se crean.

Persoalmente Anxela aportou 1500€ dos seus aforros para poder comezar esta producción.

A Asociación AIS O Peto (opeto.org) facilitou un crédito solidario de 3000 €. Estamos moi moi agradecidas.

O resto, o mínimo que precisamos para realizar a obra con dignidade son 6000€, anque o ideal para poder facelo ben e recuperar todos os custes sería algo mais. É por iso que abrimos esta canle de financiamento colectivo.

RETORNO

Toda aportación dende o común require un retorno, por honestidade, pero tamén pola necesidade de xerar retroalimentación á comunidade, ás persoas que confían e apostan por unha creación artística independente:

 1. Participativo: O proceso creativo fica aberto á participación do público, en chamadas que poderás seguir na nosa web  e nas redes facebook.com/anxelablanco e twitter.com/anxelablanco.
 2. Proceso compartido: Certas partes do proceso de creación da obra xa están sendo derivadas e expostas en diferentes procesos e exposicións abertas polo territorio dende o mesmo inicio. Hai mais información sobre isto na nosa páxina de facebook.
 3. As persoas financiadoras, estades convidadas á preestrea. Logo de facer a aportación, enviade un correo a produccion [arroba] anxelablanco.org co voso nome completo e teléfono de contacto, para requerir a vosa invitación persoal.
 4. Acceso ao rexistro audiovisual da obra: As persoas financiadoras, poderedes acceder de xeito persoal a un rexistro da obra en video. Logo dun tempo adecuado que decidirá o equipo -e que non interfira coa vida escénica da obra-, este rexistro en video ficará aberto para todo o mundo na web http://anxelablanco.org
 5. Acceso libre á estrea para quen o necesite: Liberaremos un número limitado de entradas á estrea para aquelas persoas, amantes das artes escénicas, que por estaren en situación económica delicada non teñan posibilidade de asumir o custe da entrada. Para isto tedes que escribir a produccion [arroba] anxelablanco.org co voso nome e teléfono de contacto, e poderemos falar polo miudo.
 6. Devolución a Coopfunding: Tamén no económico, ao mesmo tempo que recibimos, retornaremos ao común: Unha parte dos fondos obtidos irán destinados para o soporte da plataforma Coopfunding.

Colabora no financiamento e axúdanos na difusión!

Agradecidas, Ánxela Blanco e toda a bandada colaboradora.

anxelablanco.org

 


CASTELLANO

«Ulises e a nena durmida», una obra de danza y teatro gallega e independiente

Colabora en la financiación de «Ulises y la niña dormida», una sinfonía  de cuerpos, voces e imágenes, inspirada en la tragedia griega del héroe Odiseo. Una deriva del mapa oficial, al territorio propio.

La obra representa un trabajo interdisciplinar de artes escénicas, y una producción colectiva, cambiando el concepto de compañía por el de bandada de colaboradoras, autoconscientes y autoempoderadas.

Estreno el 30 de Abril en el Teatro Principal de Santiago de Compostela.

SOBRE LA OBRA

Anxela: El primer correo hablando de esta idea es de diciembre del 2014, aún llamado «l’enfant endormi»  (el niño dormido). El detonante había aparecido semanas antes en la forma de un mito extendido por la región del Magreb que sugiere que las mujeres pueden tener un niño dormido en el vientre, y que este tiene la capacidad de despertar en cualquier momento, incluso si el marido está lejos, incluso si hace más de nueve meses que no está. Sobre todo entre las clases altas de la sociedad. Recogida la posibilidad del niño dormido en la legislación del lugar, esta protege a la mujer de la muerte y del desagravio. La legislación del lugar, en una ficción jurídica, protege a la mujer.

Desde aquella pulsión, hubo otra colisión poderosa que finalizó por imprimir un caracter en la obra y en el título: «Circe o el placer del azul», leída apenas unos meses antes de la precoz muerte de su escritora, Begoña Caamaño. El libro me trajo el pretexto, el lugar, los cuerpos constelantes, la historia  de Ulises. La obra pasa a llamarse luego Ulises (l’enfant  enformie), Ulises (la niña dormida), para perder en lo estético, o práctico, los paréntesis y conformarse el título que hoy tenemos: «Ulises y la niña dormida».

Dicho libro comienza con una inspiradora cita de Kenzaburo Oé: «Que desgraciados seríais si los mitos y la historia, ambos inciertos, se transmitiesen hasta nuestros días de manera errónea».

FINANCIACIÓN

Esta obra necesita financiación colectiva para ser producida, para que las personas colaboradoras reciban una retribución digna por su trabajo, para mostrar que las artes escénicas no solo sobreviven de las subvenciones oficiales, para mostrar que el común, la comunidad, es partícipe y empodera las artes que dentro de ella misma se crean.

Personalmente Anxela aportó 1500€ de sus ahorros para poder comenzar esta producción.

La Asociación AIS O Peto (http://opeto.org) facilitó un crédito solidario de 3000€. Estamos muy, muy agradecidas.

El resto, el mínimo que necesitamos para realizar la obra con dignidad son 6000€, anque el ideal para poder hacerlo bien y recuperar todos los costes sería algo mas. Es por eso que abrimos este canal de financiación colectiva.

RETORNO

Toda aportación desde lo común requiere un retorno, por honestidad, pero también por la necesidad de generar retroalimentación a la comunidad, a las personas que confían y apuestan por una creación artística independiente:

 1. Participativo: El proceso creativo queda abierto a la participación del público, en llamadas abiertas que podrás seguir en nuestra web y en las redes facebook.com/anxelablanco y twitter.com/anxelablanco.
 2. 2. Proceso compartido: Ciertas partes del proceso de creación de la obra ya están siendo derivadas y expuestas en diferentes procesos y exposiciones abiertas por el territorio desde el mismo inicio. Hay mas información sobre esto en nuestra página de facebook.
 3. Las personas financiadoras, estáis invitadas al preestreno. Después de hacer la aportación, enviad un correo a produccion [arroba] anxelablanco.org con vuestro nombre completo y teléfono de contacto, para pedir vuestra invitación personal.
 4. Acceso al registro audiovisual de la obra: Las personas financiadoras, podréis acceder de manera personal a un registro de la obra en video. Después de un tiempo adecuado que decidirá el equipo  -y que no interfiera con la vida escénica de la obra-, este registro en video quedará abierto para todo el mundo en la web http://anxelablanco.org
 5. Acceso libre al estreno para quien lo necesite: Liberaremos un número limitado de entradas al estreno para aquellas personas, amantes  de las artes escénicas, que por estar en situación económica delicada, no tengan posibilidad de asumir lo cueste de la entrada. Para esto tenéis que escribir a produccion [arroba] anxelablanco.org con vuestro nombre y teléfono de contacto, y podremos hablar en detalle.
 6. Devolución a Coopfunding: También en lo económico, al mismo tiempo que recibimos, retornaremos al común: Una parte de los fondos obtenidos irán destinados para dar soporte a la plataforma Coopfunding.

Colabora en la financiación y ayuda en la difusión!

Agradecidas, Ánxela Blanco y toda la bandada colaboradora.

anxelablanco.org

 

 

 1. Taller de Polo
  25,00€
 2. Marta Rivas Blanco
  150,00€
 3. Cristina Nuñez Barbeito
  10,00€
 4. Susana Guitar novo
  100,00€
 5. Elefante Elegante
  100,00€
 6. Otto Roca
  20,00€
 7. Julio Pablo Vázquez López
  20,00€
 8. Carlos Martínez Carbonell
  50,00€
 9. Isabel Blanco
  300,00€
 10. Iria Bustabad
  10,00€
 11. Konjar Jurij
  20,00€
 12. jorge trigo
  30,00€
 13. Rebeca García
  35,00€
 14. sol queiro
  200,00€
 15. Ton taker
  60,00€
 16. serxio moreira
  40,00€
 17. fatima garcia
  100,00€
 18. Merce Carballo
  70,00€

This Campaign has ended. No more pledges can be made.